image1 image2 image3

57. MESS ODRŽAN I U BIBLIOTECI ZA SLIJEPA I SLABOVIDNA LICA BIH

 Benjamin Bajramović

Slijedeći ideju 57. Internacionalnog teatarskog festivala MESS da teatarska umjetnost pripada svim građanima i građankama, glumci Benjamin Bajramović i Dražen Pavlović te glumica Vedrana Seksan realizirali su u Biblioteci za slijepe i slabovidne osobe BiH čitanja romana i zbirki priča prema kojima su nastale predstave iz oficijelnog programa festivala. Pokazujući poseban senzibilitet za slijepe i slabovidne osobe, Bajramović, Pavlović i Seksan čitali su “Moju Fabriku“, Selvedina Avdića, kultni Akutagavin “Rašomon“ i Eugenidesov “Međuspol“ po kojem je nastala predstava MDLSX. Uz to su članovi i članice Biblioteke posjetili više od deset festivalskih predstava.

Govoreći o motivima zbog kojih se priključila ovom projektu, glumica Vedrana Seksan, istakla je da vjeruje u moć teatra da dopre do svakog čovjeka na nivou na kojem to ne može niti jedan drugi medij. “Vjerujem u riječ koja otvara gvozdena vrata. Vjerujem da pričanje priča ima smisla i da je zadržalo mnogo od onog od čega smo krenuli – rituala. Vjerujem da sa scene možemo i moramo pričati o onome što nas se zaista tiče, preispitivati stavove, rušiti dogme i poticati na razmišljanje. Vjerujem u pozorište koje pripada svima i zato sam tu“, rekla je Vedrana Seksan.

Dražen Pavlović

Mislim da su knjige i biblioteka osnovna ljudska potreba i ako ja, makar glasom, mogu doprinijeti knjiškom fondu i dodiru sa knjigom, onda je to bitna stvar. To postaje misija“, naveo je Benjamin Bajramović dok je Dražen Pavlović kazao da pozorište i umjetnost trebaju biti društveno angažirani. “Pozorište i umjetnost trebaju biti dostupni svima, i onima koji fizički ne mogu pogledati neku predstavu ili pročitati knjigu. Naša ljudska dužnost i dužnost profesionalnih stvaralaca umjetnosti je da taj svijet mašte, izvora znajna i emancipacije jednako pružimo svima i učinimo ga dostupnim“, naglasio je Pavlović.

Vedrana Seksan 1

International Theater Festival
MESS - Scene MESS
Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: mess@mess.ba
www.mess.ba

Facebook Twitter YouTube
Instagram ISSUU Location

Internacionalni teatarski festival
MESS - Scena MESS

Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: mess@mess.ba
www.mess.ba