image1 image2 image3

Oda slobodnom tijelu

Time And Spaces Foto
Fotografija: Arthur Fink

Oda slobodnom tijelu

Marrabenta Sola je plesno­instrumentalni duo koji na MESS dolazi iz Mozambika u izvođenju plesača i koreografa PANAIBRA GABRIEL CANDA i gitariste JORGE DOMINGOSa. Na vrlo svedenoj sceni sa minimalnim rekvizitima, ovaj plesni komad se bavi pitanjem krize identiteta i umjetničke slobode. 
U prvih nekoliko minuta, P. G. Canda nas uvodi u kontest naracijom o sebi i zemlji iz koje dolazi. Mozambik je sve do 1975. (godine kada je rođen Canda) bio portugalska kolonija, a od tada su se na njegovom tlu smjenjivale ideologije komunizma, nacionalizma, demokratije, uz aktuelno rasno pitanje. U toj zemlji je portuglaski i danas zvanični jezik, a Marrabenta je tradicionalna igra koja polazi od evropskih kulturnih uticaja ali se razvija u popularan vid otpora lokalnog stanovništva. 
Canda sa publikom dijeli intimne konflikte na liniji otjelotvorenja pojedninačnih i kolektivnih umnoženih identiteta; plesnim jezikom komunicira o pluralnom društvenom i individualnom tijelu u doba ideološke šizofrenije. Počevši sa nizom gestova (stistuta pesnica ­komunizam, otvorena ruka­demokratija..) skladno ih razvija u koreografiju kao snažnu i simboličnu interpretaciju političkog. 
U dijalogu sa gitaristom koji izvodi Marrabenta sekvence (koje uveliko zvuče nalik na evropski muzički stil), Canda preispituje različite kulturloške uticaje i pritiske na socijalno i biološko mozambičko tijelo. 
Negdje na sredini izvođenja Canda ekspesivnim pokretima "briše" crni pigment sa svoje kože. Ova koreogafska cjelina izuzetno snažno komunicira frustraciju i dramu rasnog, asimilovanog, post­kolonijalnog bića. U jednom od narednih dijelova izvođač se pojavljuje kao plemenski ratnik, sa šljemom koji se transformiše u ritualnu masku. Na samom kraju, bez pratnje gitariste, P.G. Canda dijeli spoznaju o sebi kao "tijelo, kosti, masa". Njegov ples prelazi dug i intenzivan put od performansa socijalno konstruisanog do ekspresije intimnog, intuitivnog i osjećajnog. Definicija identiteta se time svodi na autentično i unikatno ja, ovdje i sada, očisceno od društvenih kategorija i ideoloških šablona. 

Marrabenta Sola je trijumf slobode da se bude samo ono što se osjeća, i ono što naše tijelo može i želi da iznese.

Nina Vurdelja
kritika predstave "Vrijeme i prostori: Marrabenta sola"
SARTR, 6.10.2015.

International Theater Festival
MESS - Scene MESS
Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: mess@mess.ba
www.mess.ba

Facebook Twitter YouTube
Instagram ISSUU Location

Internacionalni teatarski festival
MESS - Scena MESS

Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: mess@mess.ba
www.mess.ba