image1 image2 image3

SUTRA U SARTR-u PANEL DISKUSIJA “KOLEKCIJA BUDUĆEG NASLJEĐA“

Kolekcija Buduceg Nasledja
Dizajn: Azra Akšamija

I ove godine angažiran OFF MESS program

Panel diskusija “Kolekcija budućeg nasljeđa“ održat će se sutra u Sarajevskom ratnom teatru sa početkom u 20 sati. Ovom diskusijom zvanično će započeti istoimeni projekat Azre Akšamije (Boston/Graz) koja u saradnji sa Lejlom Hodžić (Sarajevo), Margarethe Makovec (Graz), Antonom Ledererom (Graz), Internacionalnim teatarskim festivalom MESS (Sarajevo) i Centrom za savremenu umjetnost <ROTOR> (Graz), ima za cilj kreiranje umjetničke zbirke koja će ostati budućim generacijama. Pored spomenutih autora i autorica projekta u panel diskusiji će učestvovati i Damir Imamović, Šejla Kamerić, Nebojša Jovanović, Mirsad Sijarić i Nihad Kreševaljaković, direktor SARTR-a.

Projekat će se održati u okviru OFF MESS programa 54. Internacionalnog teatarskog festivala MESS, a organizatori pozivaju građane i građanke Sarajeva da svojim prilozima u vidu umjetničkih djela, predmeta iz svakodnevnog života, domaćinstva, dijelova namještaja, odijevnih predmeta, ručnih radova, knjiga kreiraju kolekciju budućeg nasljeđa. Svi donirani predmeti će biti izloženi, fotografisani i katalogizirani za vrijeme trajanja Festivala MESS u prostoru Galerije Java u Sarajevu i zatim vraćeni vlasnicima.

Baštinjenje kulturnog nasljeđa normalna je pojava u svijetu, no zbog situacije u kojoj se nalaze institucije kulture u Bosni i Hercegovini mi po tom pitanju već duže vrijeme stagniramo. Zbog toga želimo zajedno sa građanima kreirati jednu kolekciju koja će biti bez političkog ili nacionalnog filtera. Kolekcija će biti izložena u galeriji Java od 03. do 12. oktobra, a svi zainteresovani će je moći vidjeti između 12 i 20 sati“, istakla je jedna od nositeljica projekta, Lejla Hodžić te dodala da se isti realizira uz pomoć Kancelarije regionalne vlade Štajerske, Odjela za kulturu, Evropu i međunarodne poslove (Austrija).

U ostatku OFF MESS programa održat će se i feministički razgovori “Žene Bosne i Hercegovine u (post)jugoslovenskom vremeplovu“, koji će govoriti o kulturi i aktivizmu žena Bosne i Hercegovine što će biti i svojevrsni poziv na kritičko promišljanje sjećanja. OFF MESS program će se završiti izložbom “OPEN SPACES” koja je sastavni dio predstave “Bojno polje sjećanja 1914/2014”. Projekat govori o Prvom svjetskom ratu u Jugoistočnoj Evropi u okviru kojeg su reditelj dokumentarnog teatra Hans-Werner Kroesinger i rediteljica dokumentarnih filmova Regine Dura krenuli tragom Velikog rata u Sarajevu, Beogradu i Istanbulu i vodili se različitim historijskim narativima koji se dovode u vezu sa nacionalnim historijama ovih zemalja.

Program 54. Internacionalnog teatarskog festivala MESS dostupan je na web-stranici www.mess.ba.

International theater festival MESS
Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: info@mess.ba
www.mess.ba

 

Facebook Twitter YouTube

 

 

Internacionalni teatarski festival MESS
Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: info@mess.ba
www.mess.ba