image1 image2 image3

SARA KAŽE

Sara Kaze

Trajanje: 65 min.

Predstava se temelji na tekstovima Makoa Sagure, japanskog pisca i pilota koji je nestao u Drugom svjetskom ratu i koji se pita: “Šta se dogodi kada ubistvo nestane iz zajednice?” On ujedno i odgovara: “Kada ne bi bilo ubistava, ponašanje stanovništva bi se očito promijenilo.” Saguru kasnije uviđa da se ubistvo ne može u potpunosti iskorijeniti. Periodično je potreban minimum ubistava - jedno ubistvo svakih stotinu dana. Na ovaj način se nasilne smrti kontroliraju, a ubistva koja su izazvana strahom, bolom, otuđenjem, posebnim interesima ili političkim idealima sprečavaju. Ubistvo kao lična odluka nestaje i pretvara se u institucionalni postupak. U predstavi “Sara kaže”, ova uredba je već na snazi i po jedno ubistvo se mora dogoditi svakih stotinu dana. Institucija žrijebom bira dvije porodice. Jedna od tih porodica treba odlučiti koji njen član/ica će biti žrtva, a druga odlučuje o tome ko će biti počinitelj/ica.
Predstava se, između ostalog, fokusira na odabrane porodice, njihove odluke, reakcije na činjenicu da neko treba da bude žrtva ili počinitelj/ica, izglasavanje članova/ica, očaj odabranih, prvobitno i naknadno žalovanje što nije moguće počiniti ubistvo mimo zadanog pravila...

Režija:
FABIO RUBIANO ORJUELA

Igraju:
MARCELA VALENCIA
LILIANA ESCOBAR
JACQUES TOUKHMANIAN
MÓNICA GIRALDO
FABIO RUBIANO
INÉS CORREA
JIMENA DURÁN
MARIO ESCOBAR
NELSON CAMAYO

Asistent režije:
JONATAN CABRERA

Scenografija:
LAURA VILLEGAS
ALEXANDER GUMBEL

Asistentica scenografa:
LUISA FERNANDA RODRÍGUEZ

Fotografija:
TEATRO PETRA ARCHIVE


International theater festival MESS
Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: info@mess.ba
www.mess.ba

 

Facebook Twitter YouTube

 

 

Internacionalni teatarski festival MESS
Maršala Tita 54/I, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 200 392
Fax: + 387 33 211 972
Email: info@mess.ba
www.mess.ba